Dokumentai

Pradžia

Vokas su užrašu „Archyvui. Živilės žvalgybinės žinios, suteiktos 1948-09-23“

Ne anksčiau kaip 1948 m.
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo archyvo, 2016 m. rugsėjo mėn. rasto Marijampolės r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
3
Bylos Nr.
13
Lapų Nr.
152