Dokumentai

Pradžia

Nenustatyto asmens parengta informacija apie Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą (VLIK)

[1948 m.]
Veiklos dokumentai

Dokumentas rastas 1951-03-03 Dotnuvos r. Pilsupių k.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
11
Lapų Nr.
Nuo 15 iki 21