Dokumentai

Pradžia

[Prisikėlimo apygardos] partizanų kreipimasis į moksleivius „Moksleivi!“

[1948–1950 m.]
Atsišaukimai

Dokumento originalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
1
Lapų Nr.
543