Dokumentai

Pradžia

Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono leidinys „Žuvusiems partizanams“ (eilėraščiai ir kt. tekstai, parspausdinti iš Lietuvos laisvės armijos (LLA) Šiaurės apygardos 1945 ar 1946 m. leidinio)

[1948 m.]
Eilėraščiai, dainos, maldos

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
19
Lapų Nr.
Nuo 1 iki 20