Dokumentai

Pradžia

Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės pareigūno [...] laiško [dalinių vadams], kuriuo rekomenduojama vengti bet kokių ryšių su MGB organų tariamai kontroliuojamos Vyčio apygardos partizanais, blankas

1948–1949 m.
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
50
Lapų Nr.
24