Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 10049
Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanai Ne vėliau kaip 1948 m. Fotodokumentai Vokas su užrašu „Archyvui. Živilės žvalgybinės žinios, suteiktos 1948-09-23“ Ne anksčiau kaip 1948 m. Veiklos dokumentai [Prisikėlimo apygardos] partizanų kreipimasis į moksleivius „Moksleivi!“ [1948–1950 m.] Atsišaukimai Lietuvos laisvės armijos (LLA) Žalčio rinktinės laikraštis "Kovų aidai" 1948 m. sausis Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono leidinys „Žuvusiems partizanams“ (eilėraščiai ir kt. tekstai, parspausdinti iš Lietuvos laisvės armijos (LLA) Šiaurės apygardos 1945 ar 1946 m. leidinio) [1948 m.] Eilėraščiai, dainos, maldos Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizano Kibirkšties (slap.) laiškas [Mindaugo rajono vadui] Juozui Paliūnui-Taurui [1948 m.] Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizano Kibirkšties (slap.) laiškas [Mindaugo rajono vadui] Juozui Paliūnui-Taurui [1948‒1949 m.] Veiklos dokumentai Nenustatyto asmens parengta informacija apie Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą (VLIK) [1948 m.] Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės partizano Romo Šukevičiaus-Šaliapino laiškas [Mindaugo rajono vadui] Juozui Paliūnui-Taurui [1948‒1949 m.] Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės pareigūno [...] laiškas (laiško blankas) [dalinių vadams], kuriuo rekomenduojama vengti bet kokių ryšių su MGB organų tariamai kontroliuojamos Vyčio apygardos partizanu Broniumi Karbočiumi-Bite ir jo vadovaujamo dalinio kovotojais 1948–1949 m. Veiklos dokumentai