Dokumentai

Pradžia

Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Karo lauko teismo pirmininko [Linksmučio] (slap.) raportas dėl nederamo Nevarėnų kuopos partizanų elgesio

1948–1949 m.
Veiklos dokumentai

Dokumentą Lietuvos ypatingajam archyvui 2003 m. perdavė buvęs Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Janapolės būrio ryšininkas Zigmas Micevičius-Avikailiukas.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
6
Bylos Nr.
18
Lapų Nr.
26