Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos [Kęstučio] rinktinės partizano pranešimas apie Vilkaviškio aps. Gižų vls. [Naujienėlės] k. gyventojus

Ne anksčiau kaip 1948 m.
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo archyvo, 2016 m. rugsėjo mėn. rasto Marijampolės r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
3
Bylos Nr.
13
Lapų Nr.
150