Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Kęstučio rinktinės štabo vestos bylos Nr. [9a] viršelis

[1948 m.]
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo archyvo, 2016 m. rugsėjo mėn. rasto Marijampolės r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
3
Bylos Nr.
13
Lapų Nr.
149 atv.