Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos leidinys „Partizaninės kovos pagrindai“

1948 m.
Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
220
Lapų Nr.
Nuo 202 iki 221