Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanai

Ne vėliau kaip 1948 m.
Fotodokumentai

Iš kairės: 1. Balys Vaičėnas-Liubartas, 2. Edvardas Vaičėnas-Edzka, 3. Edvardas Garnelis-Šarkis. Dokumento originalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
2
Lapų Nr.
303