Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanai

Ne vėliau kaip 1948 m.
Fotodokumentai

Antroje eilėje iš kairės: 3. [Edvardas Vaičėnas-Edzka], 4. [Edvardas Garnelis-Šarkis]. Dokumento originalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
2
Lapų Nr.
302