Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 10049
Jungtinės Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono vado prašymas rajono organizacinio sektoriaus valsčių padalinių viršininkams pakartotinai pateikti rajono štabui išsamias žinias apie 1947 m. vasario 9 d. bolševikinių rinkimų rezultatus 1948-01-01 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanų rėmėjas Juozas Dručkus su anūku Petru Dručkumi 1948–1949 m. Fotodokumentai Tauro apygardos [Kęstučio rinktinės] partizano Vėtros (slap.) pranešimas apie Vilkaviškio aps. Gižų vls. Adamarinos k. gyventoją Magdę Vosylienę ir Gižų Daržininkų k. gyventoją Bronių Puodžiūną [1948 m.] Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanų rėmėjas Juozas Dručkus su anūku Petru Dručkumi 1948–1949 m. Fotodokumentai Tauro apygardos [Kęstučio rinktinės] partizano Vėtros (slap.) pranešimas apie Vilkaviškio aps. Gižų vls. Adamarinos k. gyventojus Juozą Virpšą ir Kazį Paplauską [1948 m.] Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanų rėmėjas Juozas Dručkus 1948–1949 m. Fotodokumentai Tauro apygardos [Kęstučio rinktinės] partizanų sudaryto Gižų vls. vykdomojo komiteto narių sarašo fragmentas [1948 m.] Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanė Ona Streikutė-Rūta ir kuopos ryšininkė Valė Streikutė-Piemenaitė Ne vėliau kaip 1948 m. Fotodokumentai Tauro apygardos Kęstučio rinktinės partizanų sudarytos Verutės Senkuvienės bylos viršelis [1948 m.] Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanės Ne vėliau kaip 1948 m. Fotodokumentai