Dokumentai

Pradžia

[Tauro apygardos partizanų] sudarytas ištremtų Marijampolės aps. Kalvarijos vls. gyventojų sąrašas

Nenustatyta data
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-41
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
207
Lapų Nr.
301