Dokumentai

Pradžia

Komunistinio veikėjo byla (pavyzdys)

Nenustatyta data
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
Nuo 34 iki 38
Pastabos