Dokumentai

Pradžia

Straipsnis „Europos išdavimas. Nacių ir sovietų 1939–1941 m. santykių dokumentų komentarai“

Nenustatyta data
Veiklos dokumentai

Dokumentas rastas [Tauro apygardos vado Viktoro Vitkausko-Karijoto bunkeryje].

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-41
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
606
Lapų Nr.
Nuo 89-2 iki 89-9