Dokumentai

Pradžia

Partizano Juozo Lukšos asmens duomenų anketa

Nenustatyta data
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-41
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
606
Lapų Nr.
23-1