Dokumentai

Pradžia

Neidentifikuoto partizanų dalinio atsišaukimas „Broliui, klaidingu keliu nuėjusiam“

Nenustatyta data
Atsišaukimai

Dokumento originalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
1
Lapų Nr.
542