Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Tigro rinktinės 11-osios kuopos vado Kazio Gaidelio-Gailiaus raportas rinktinės vadui Vincui Žaliaduoniui-Dijakomui, kuriuo pasižada dirbti iki „laisvos dienos“

Nenustatyta data
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
29
Lapų Nr.
6