Dokumentai

Pradžia

Laisvės kovos sąjūdžio narių einamųjų pareigų ženklų projektas

Nenustatyta data
Piešiniai

Dokumento originalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
1
Lapų Nr.
22