Dokumentai

Pradžia

[Partizanės] Laimės (slap.) rašinys „Mano mintys“

Nenustatyta data
Eilėraščiai, dainos, maldos
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
16
Lapų Nr.
232, 232a