Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų štabo antspaudas

Nenustatyta data
Atributika

Antspaudas paimtas 1956-10-12 LLKS gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago sulaikymo Kauno m. metu.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
7
Lapų Nr.
640-9