Dokumentai

Pradžia

Karikatūra „Tarybinės stovyklos jėgos...“

Nenustatyta data
Piešiniai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-41
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
194
Lapų Nr.
209