Dokumentai

Pradžia

[Vytauto apygardos vado Vinco Kaulinio-Miškinio] laiško Tigro rinktinės vadui Vincui Žaliaduoniui-Rokui fragmentas

Nenustatyta data
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
42
Lapų Nr.
17