Dokumentai

Pradžia

Pietų Lietuvos srities Ryšių skyriaus viršininkas Tauras (slap.)

Nenustatyta data
Fotodokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
224
Lapų Nr.
246