Dokumentai

Pradžia

Nenustatyto [partizano] raštelis, kuriame prašoma pagaminti pažymėjimo klišę

Nenustatyta data
Veiklos dokumentai

Dokumentas saugomas A. Ramanausko-Vanago agentūrinės paieškos byloje.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-30
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
333
Lapų Nr.
138-1