Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 10048
Lietuvos laisvės armijos (LLA) A apygardos vado 1946-03-16 įsakymas Nr. 7 dėl partizanų pasižymėjimo ženklų ir jų dėvėjimo tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos [štabo] 1945-08-28 parengta kariuomenėje netarnavusių partizanų mokymo programa. Nuorašas Nuorašas darytas 1949–1950 m. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado 1946-04-05 įsakymas Nr. 15 dėl partizanų pasižymėjimo ženklų ir jų dėvėjimo tvarkos bei Perkūno rinktinės vado Vaclovo Navicko-Auksučio paskyrimo apygardos vado pavaduotoju. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos štabo 1945-09-10 nurodymai rinktinių vadams dėl partizanų uždavinių Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Nuorašas Nuorašas darytas 1949–1950 m. Veiklos dokumentai Tauro apygardos štabo viršininko Vytauto Bacevičiaus-Vygando 1945-09-22 nurodymai [rinktinių vadams] dėl apygardos dalinių apsirūpinimo piniginėmis lėšomis, maisto produktais, apranga ir kitomis materialinėmis gėrybėmis tvarkos, šių gėrybių saugojimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949–1950 m. Veiklos dokumentai Tauro apygardos [štabo] 1946-05-23 parengta mokymo programa puskarininkio laipsniui gauti. Nuorašas Nuorašas darytas 1949–1950 m. Veiklos dokumentai Tauro apygardos laikinojo vado Vytauto Gavėno-Vampyro 1946-04-20 įsakymas Nr. 12 dėl žuvusio Žalgirio rinktinės vado Žalvario (slap.) išbraukimo iš partizanų sąrašų, partizanų paskyrimo, Perkūno rinktinės pavadinimo pakeitimo į „Gedimino rinktinė“, rinktinių apsirūpinimo rinktinių vėliavomis, kuopų, būrių ir skyrių vadų susipažinimo su apygardos veiklos statutu bei drausmės nuostatais ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-08-12 įsakymas Nr. 23 dėl aukštesnio karinio laipsnio teikimo tvarkos. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Vyriausiojo Lietuvos atstatymo komiteto (VLAK) ir Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) prezidiumo nario Jono Deksnio-Prapuolenio 1949-03-21 įsakymas dėl Stasio Žymanto-Butauto paskyrimo Lietuvos rezistencijos atstovu užsienyje. Nuorašas Nuorašas darytas [1949-03-21] Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado pavaduotojo Vaclovo Navicko-Auksučio 1946-05-01 įsakymas Nr. 5 dėl būtinumo okupacinės valdžios atstovus naikinti vienu metu visų apygardos rinktinių pajėgomis, dėl pavienių [MVD slaptųjų bendradarbių] likvidavimo, mažesnių tiltų griovimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai