Dokumentai

Pradžia

[Vyčio] apygardos Žaliosios rinktinės partizanai

Nenustatyta data
Fotodokumentai

Iš kairės: 1. Juozas Šomka (slap. Čerčilis, Milotas), 2. Antanas Žygas-Aptiekorius, 3. Stasys Kulys (slap. Briedis, Visvaldas). Nuotrauka paimta iš 1953 m. liepos 12 d. Taruškų miške (Panevėžio r.) patekusio į nelaisvę partizano Edvardo Bačelio.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33978/3
Bylos tomo Nr.
5
Lapų Nr.
77-55