Dokumentai

Pradžia

[Vyčio] apygardos Žaliosios rinktinės partizanai Juozas Šomka (slap. Čerčilis, Milotas) ir Antanas Žygas-Aptiekorius

Nenustatyta data
Fotodokumentai

Iš kairės: 1. J. Šomka, 2. A. Žygas. Nuotrauka paimta iš 1953 m. liepos 12 d. Taruškų miške (Panevėžio r.) patekusio į nelaisvę partizano Edvardo Bačelio.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33978/3
Bylos tomo Nr.
5
Lapų Nr.
77-54