Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos kreipimasis „Kovos broliai ir sesės“, informuojantis apie 1949 m. vasario mėn. įvykusį partizanų vadų sąskrydį

1949-02-16
Atsišaukimai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
20
Lapų Nr.
103