Dokumentai

Pradžia

Nenustatyto asmens [partizanui] Jurgiui [(slap.)] siunčiamos Žemaičių apygardos Kardų rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus parengtos žinios apie Baltijos jūros pakrantės apsaugą

Nenustatyta data
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-41
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
606
Lapų Nr.
91-1