Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Tigro rinktinės organizacinio sektoriaus viršininko Leono Basio-Švyturio laiškas Vincui Žaliaduoniui-Rokui apie nesėkmingus bandymus su juo susisiekti ir išsiaiškinti, ar jis sutinka eiti Tigro rinktinės vado pareigas

Nenustatyta data
Veiklos dokumentai

Dokumentai iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
46
Lapų Nr.
23, 24
Pastabos
Skelbiami 2 dokumento egzemplioriai.