Dokumentai

Pradžia

Lietuvos partizanų atsišaukimas, raginantis nedalyvauti rinkimuose

Nenustatyta data
Atsišaukimai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
20
Lapų Nr.
6
Pastabos
Kitus egz. žr. f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 20, l. 7–28.