Dokumentai

Pradžia

Buvusio Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo Aprangos ir maitinimo poskyrio viršininko Juozo Ališausko-Klaido pranešimas apie partizanų Ulano (slap.), Eimučio (slap.) ir Našlaitės (slap.) susidūrimą su priešu

Ne vėliau kaip 1949 m.
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo archyvo, 2016 m. rugsėjo mėn. rasto Marijampolės r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
3
Bylos Nr.
11
Lapų Nr.
53