Dokumentai

Pradžia

[Broliai] Rušėnai

1925 m.
Fotodokumentai

Iš kairės: 1. Jonas Rušėnas, 2. Juozas Rušėnas. [Broliai] Rušėnai [1944]–1945 m. buvo partizanai. Dokumento originalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
2
Lapų Nr.
604, 605