Dokumentai

Pradžia

Lietuvos kariuomenės [savanoriai]

[1920–1921 m.]
Fotodokumentai

Pirmas iš kairės – Antanas Streikus. A. Streikus-Tamošiukas 1944-08 įkūrė Žalgirio partizanų būrį ir jam vadovavo. 1945 m. pavasarį Mykolui Kazanui-Mutkai, Siaubui suvienijus Antazavės, Imbrado, Aleksandravėlės būrius ir įkūrus partizanų kuopą, netrukus pavadintą Lokio rinktine, Žalgirio būrys prisijungė prie šios rinktinės, o A. Streikus-Tamošiukas buvo paskirtas Lokio rinktinės vado M. Kazano-Mutkos, Siaubo pavaduotoju. Šiam žuvus, 1945-07-07 perėmė rinktinės vado pareigas. Vytauto apygardos Lokio rinktinės vadas A. Streikus-Tamošiukas žuvo 1945-09-28 Lietuvos ir Latvijos pasienyje esančiuose Raudinės-Šarlotės miškuose kautynėse su NKVD kariuomene. Dokumento originalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
2
Lapų Nr.
5, 7
Pastabos