Dokumentai

Pradžia

Ipolitas Razbadauskas

Ne vėliau kaip 1921-04-15
Fotodokumentai

I. Razbadauskas – Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys (1943–1945 m.). Nuotrauka įklijuota I. Razbadausko pase.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
8820/3
Bylos tomo Nr.
3
Lapų Nr.
308-1