Dokumentai

Pradžia

Sergijus Staniškis

1927–1940 m.
Fotodokumentai

Nuotrauka saugoma Dainavos apygardos štabo narių agentūrinėje byloje.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-30
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
167
Lapų Nr.
524-5