Dokumentai

Pradžia

Lietuvos kariuomenės Tiekimo valdybos ūkio inspektorius, pulkininkas Liudvikas Butkevičius

[1930 m.]
Fotodokumentai

L. Butkevičius-Luobas, partizanas, prisidėjo prie Tauro apygardos kūrimo, nuo 1945-08-15 – Tauro apygardos štabo Politinio skyriaus ir propagandos viršininkas, nuo 1945-09-16 – Lietuvos išlaisvinimo komiteto (LIK) pirmininkas, suimtas 1945-10-22.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
219
Lapų Nr.
149 atv.