Dokumentai

Pradžia

Lietuvos kariuomenės 8-ojo pėstininkų Kauno Kunigaikščio Vaidoto pulko vadas, pulkininkas Albertas Liutermorza

[1928–1930 m.]
Fotodokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
219
Lapų Nr.
149