Dokumentai

Pradžia

Juozas Šibaila

1936 m.
Fotodokumentai

Lietuvos šaulių sąjungos nario Juozo Šibailos tarnybos lapo nuotrauka.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
V-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
37005
Lapų Nr.
9