Dokumentai

Pradžia

Balys Vaičėnas tarp kitų Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokyklos (Aukštoji Panemunė) kariūnų

1935 m. spalis
Fotodokumentai

Balys Vaičėnas-Lordas, Liubartas, Pavasaris 1944 m. Rokiškio aps. Obelių vls. Kriaunų ir Aleksandrėlės apylinkėse organizavo pirmuosius partizanų būrius, kuriuos sujungė į Vyties kuopą ir jai vadovavo. 1947 m. rudenį – 1948 m. rudenį buvo ir Alūkstos bei Jėkabpilio aps. (Latvija) veikusio latvių ir lietuvių partizanų junginio vadas. 1948-12-16 paskirtas Vytauto apygardos Lokio rinktinės štabo Spaudos ir švietimo skyriaus viršininku. Nuo 1949-08-01 B. Vaičėnas buvo Vytauto apygardos štabo Operatyvinio skyriaus viršininkas ir apygardos vado pavaduotojas. 1951-01-26 paskirtas Lokio rinktinės vadu ir Rytų Lietuvos srities vado pavaduotoju. B. Vaičėnas žuvo 1951-04-10. Dokumento originalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
2
Lapų Nr.
8, 9