Dokumentai

Pradžia

Kleopas Strainys

Ne vėliau kaip 1936-08-26
Fotodokumentai

K. Strainys – Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys (1944–1945 m.). Nuotrauka įklijuota K. Strainio asmens liudijime.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
8820/3
Bylos tomo Nr.
3
Lapų Nr.
330-1