Dokumentai

Pradžia

Bronius Vaičėnas

1937 m.
Fotodokumentai

Bronius Vaičėnas-Sakalas – Vytauto apygardos Lokio rinktinės partizanas nuo 1944 m., žuvo 1947-01 Latvijoje. Dokumento originalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
2
Lapų Nr.
26, 27