Dokumentai

Pradžia

Petras Nauburis

Ne vėliau kaip 1937-06-02
Fotodokumentai

P. Nauburis – Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys (1944–1945 m.). Nuotrauka įklijuota P. Nauburio asmens liudijime.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
8820/3
Bylos tomo Nr.
3
Lapų Nr.
311-1