Dokumentai

Pradžia

Andrius Dručkus

Nenustatyta data
Fotodokumentai

Andrius Dručkus-Kerštas partizanu tapo 1945 m. Po metų vado Balio Vaičėno sprendimu A. Dručkus privalėjo išeiti iš miško, tačiau nenutraukti veiklos, o rinkti ir saugoti Vytauto apygardos Lokio rinktinės štabo dokumentus, nuotraukas, vado dienoraščius. 1946 m. A. Dručkus įstojo į Radviliškio geležinkelio mokyklą. Ją baigęs dirbo geležinkelio mechaninėse dirbtuvėse, o savaitgaliais vykdavo į tėviškę susitikti su partizanais. 1950–1954 m. A. Dručkus tarnavo sovietų kariuomenėje. Dokumento originalas saugomas A. Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
2
Lapų Nr.
526