Dokumentai

Pradžia

Lietuvos Laisvės armijos (LLA) Sakalo rinktinės vadas Pranas Švilpa-Barzdyla (Ąžuolas, Abstinentas)

[ne vėliau kaip 1952-10-08]
Fotodokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
163
Lapų Nr.
29