Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 1-osios kuopos vado Apynio (slap.) prašymas 2-osios kuopos vadui Tigrui (slap.) suteikti žinių apie Antaną Petrauską

1946-10-16
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-41
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
1526
Lapų Nr.
164