Dokumentai

Pradžia

Marijampolės aps. Veiverių vls. Čiurlių k. gyventojo Antano Petrausko [pasiaiškinimas]

1946-10-09
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-41
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
1526
Lapų Nr.
163