Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės [6-osios] kuopos vado Kazimiero Grebliko-Sakalo raportas apie apygardos štaban vykusį A apygardos vado adjutantą Krūmą (slap.)

1947-02-19
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-41
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
1526
Lapų Nr.
161